Archiwa

Luty 2020

Przeglądanie

20 lutego 2020 roku Zapusty-Tłusty Czwartek Karnawał to okres od święta Trzech Króli do wtorku „kusego” przed Środą Popielcową, poprzedzający Wielki Post. Według Zygmunta Glogera, słowo „karnawał” pochodzi od włoskiego carne vale, czyli „mięso żegnaj”. W czasie karnawału Członkowie Bractwa Św. Jerzego – związku kupieckiego w Gdańsku – organizowali turnieje…

2 luty 2020 roku Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego w Kościele katolickim przypada Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony  w 1997 roku przez papieża Jana Paweł II. Ma on na celu  stwarzanie okazji do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Siostry i bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich,…

2 luty 2020 roku  Święto Ofiarowania Pańskiego  2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z prawem żydowskim, Jezus jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa “światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego też święto to jest bogate…