Archive

luty 2020

Browsing

1 marca 2020 roku I Niedziela Wielkiego Postu Podczas Mszy Świętej w I Niedzielę Wielkiego Postu możemy usłyszeć Ewangelię Mateusza 4, 1-11 opisującą Jezusa, który po czterdziestu dniach postu był kuszony przez szatana.  Nie poddał się pokusom i  powiedział: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał…

Wielki Post 2020  Dwa dni temu w Środę Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniowy post.  W Piśmie Świętym liczba 40 stanowi, tak jakby wyraz pewnej dłuższej całości czasu przeznaczonego przez człowieka na jakieś konkretne zadanie, a także zbawcze działanie Boga. 40 dni to czas jaki spędził Jezus na pustyni, modląc się i poszcząc…

20 lutego 2020 roku Zapusty-Tłusty Czwartek Karnawał to okres od święta Trzech Króli do wtorku „kusego” przed Środą Popielcową, poprzedzający Wielki Post. Według Zygmunta Glogera, słowo „karnawał” pochodzi od włoskiego carne vale, czyli „mięso żegnaj”. W czasie karnawału Członkowie Bractwa Św. Jerzego – związku kupieckiego w Gdańsku – organizowali turnieje…

2 luty 2020 roku Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego w Kościele katolickim przypada Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony  w 1997 roku przez papieża Jana Paweł II. Ma on na celu  stwarzanie okazji do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Siostry i bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich,…