Archive

kwiecień 2023

Browsing

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim Przyjaciołom Misji wszelkiej pomyślności. Niech Pan Jezus, który przekroczył granicę śmierci pomoże każdemu z Was pokonywać własne słabości i z ufnością patrzeć w przyszłość. Drogim Misjonarzom i Misjonarkom życzymy wielu sił i zapału w głoszeniu Ewangelii tam gdzie Pan Bóg Was…