10 marca 2019 roku

I Niedziela Wielkiego Postu

Głównymi myślami I Niedzieli Wielkiego Postu są post i walka Chrystusa na pustyni z szatanem, post i nawrócenie wszystkich  w Niego wierzących jako przygotowanie do corocznej Paschy.Każdy z nas codziennie zmaga się z jakimiś przeciwnościami, ze swoimi słabościami i lękami.Przedstawiamy Bogu liczne prośby, oczekując ich spełnienia, nie wkładając przy tym żadnego wysiłku ze swojej strony.Bóg zawsze wysłuchuje naszych próśb jednak czasami ma dla nas inne plany….

 

Modlitwa nieznanego żołnierza konfederacji

Prosiłem Boga o siłę, aby tryumfować

On dał mi słabość, abym nauczył się smaku rzeczy małych

Prosiłem o zdrowie, aby robić rzeczy duże

On zesłał mi chorobę, abym robił rzeczy lepsze

Prosiłem Go o bogactwa, aby być szczęśliwym

On dał mi ubóstwo abym był wrażliwym i mądrym

Prosiłem o władze, aby ludzie liczyli na mnie

Dał mi słabość, abym potrzebował tylko Boga

Prosiłem Go o towarzysza, aby nie żyć samemu

On dał mi serce zdolne kochać wszystkich braci

Prosiłem o wszystko, aby cieszyć się życiem

On dał mi życie, abym mógł cieszyć się wszystkim

Nie dostałem niczego o co prosiłem

Ale mam wszystko czego mogłem oczekiwać

Chociaż mówiłem coś przeciwnego; Bóg mnie wysłuchał

I jestem najszczęśliwszym z ludzi

 

Komentarze są wyłączone.