16 Grudnia

III Niedziela Adwentu-Niedziela Radości 

W dzisiejszych czasach ludziom brakuje radości. Szukają jej w majątkach, pieniądzach i rozrywce, lecz to co znajdują okazuje się tylko pozornym szczęściem.Prawdziwą radość może dać nam tylko Bóg. Możemy się z nim spotkać w czasie Eucharystii, modlitwy, a także w każdym momencie naszego życia. On przychodzi do nas i obdarza nas swoją radością. 

Słowem przewodnim dzisiejszego dnia jest:                                                                                                                                      Radujcie się zawsze w Panu, * raz jeszcze powiadam: radujcie się! * Pan jest blisko.

 

Komentarze są wyłączone.