21 października 2017 roku w katedrze rzeszowskiej przeżywaliśmy Kongres Misyjny połączony z jubileuszem 25-lecia działalności misyjnej Diecezji Rzeszowskiej. Zgromadzone dzieci z różnych grup misyjnych naszej diecezji oraz przedstawiciele grup misyjnych dorosłych wzięli udział w programie słowno-muzycznym o Papieskich Dziełach Misyjnych, spotkaniu z misjonarzami i Mszy Świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Górnego – pierwszego Biskupa Rzeszowskiego. Ks. Biskup przypomniał nam wszystkim, że misje są w centrum życia Kościoła i każdy powinien się w nie zaangażować. Po uroczystym błogosławieństwie każdy miał okazję posilić także ciało, aby radośnie i bezpiecznie wrócić do domu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości i przygotowali grupy do czynnego udziału na naszym święcie.

Write A Comment