Referat Misyjny Diecezji Rzeszowskiej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Wakacyjnych Turnusach „Misyjne Wakacje”.

W tym roku odbędą się trzy turnusy w Budach Głogowskich

  1. 3-9.07.2022 – klasy 3-5 Szkoła Podstawowa
  2. 10-16.2022 – klasy 3-5 Szkoła Podstawowa
  3. 17-23.2022 – klasy 6-8 Szkoła Podstawowa i Szkoła Średnia

Zgłoszenia uczestników dokonuje się drogą mailową na adres: kontakt@misje.rzeszow.pl.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest otrzymanie informacji zwrotnej wraz z dołączoną karta oraz wpłata zaliczki – koszt całkowity 500zł. 

Zgłaszając prosimy podać, Imię i Nazwisko, po której klasie jest dziecko oraz parafię, do której przynależy.

Zapraszamy!!!

Komentarze są wyłączone.