Wczoraj 5 grudnia 2021 w parafii św. Rocha w Rzeszowie, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego odbyła się Msza Święta w intencji Misjonarzy i Misjonarek pracujących w Kościele na Wschodzie.
Ks. Biskup w Słowie Bożym przypomniał o odpowiedzialności każdego człowieka za Kościół oraz wspomniał o tych miejscach w dzisiejszym świecie, które potrzebują modlitwy i pomocy – szczególnie spośród terenów wschodnich. Ta pomoc – wspomniał ks. Biskup realizuje się w trzech wymiarach, w pomocy modlitewnej – jako pierwszej i najważniejszej, pomocy realizowanej przez cały Kościół w Polsce, oraz pomocy materialnej poprzez ofiary składane przy tej okazji do puszek.
Pośród trudnej sytuacji na terenach wschodnich nadzieją dla wszystkich jest obecność Boga pośród swojego ludu, o której Ks. Biskup przypomniał przywołując słowa proroka Izajasza „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.”
Po Mszy Świętej miał miejsce koncert Chór Parafialnego św. Rocha oraz Zespołu Ludowego z Czudca.
Na koniec każdy mógł się posilić przysłowiową „miską zupy”
Wszystkich, którzy umożliwili i przyczynili się do pięknego przeżywania tego wydarzenie serdecznie dziękujemy!!!
Referat Misyjny Diecezji Rzeszowskiej

Komentarze są wyłączone.