28 kwietnia 2019 roku

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Jezus powiedział św. Siostrze Faustynie; „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).”Pan Jezus określił nie tylko miejsce tej uroczystości w kalendarzu liturgicznym, lecz także  motyw, cel, przygotowanie, obchodzenie i obietnice z nią związane.

Wybór pierwszej niedzieli po Zmartwychwstaniu, która kończy oktawę wiielkanocną wskazuje na mocny związek pomiędzy tajemnicą Zmartwychwstania, a Miłosierdziem Bożym. Święto Miłosierdzia Bożego nie powinno być wyłącznie dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. Ranga tego wyjątkowego dnia polega na tym, że Ci, którzy dopiero w tym dniu nawracają się; mogą otrzymać zupełne odpuszczenie grzechów. 

„Jeżeli zdarzyło ci się nieszczęście i upadłeś, nie rozpaczaj lecz z ufnością i pokorą uciekaj się do Miłosierdzia Bożego, które nie chce śmierci grzesznika, ale cierpliwie go znosi, pilnie szuka i przyjmuje z miłością. Jeśli zaś Miłosierdzie Pańskie wyrwie Cię z grzechów, nade wszystko strzeż się powrotu do nich dla ratowania duszy własnej.”

św. Józef Sebastian Pelczar  

 

Komentarze są wyłączone.