18 października 2020 roku

„Oto ja, poślij mnie”- Światowy Dzień Misyjny

Światowy Dzień Misyjny zwany również Niedzielą Misyjną jest dniem solidarności w modlitwie, a także pomocy materialnej misjom. W Polsce dzień ten rozpoczyna Tydzień Misyjny. Tegoroczne orędzie papież Franciszek zatytułował; „Oto ja, poślij mnie”. 

„W tym roku, naznaczonym cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid 19, to misyjne pielgrzymowanie całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa, które znajdujemy w opisie powołania proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Jest to nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam posłać?” (tamże). To powołanie pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym kryzysie światowym.”

Fragment Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020

 

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony przez papieża Piusa XI -14 kwietnia 1926 roku i jest on obchodzony w przed ostatnią niedzielę października, przedłużając jego obchody na cały tydzień. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 

Komentarze są wyłączone.