21 października 2017 roku w katedrze rzeszowskiej przeżywaliśmy Kongres Misyjny połączony z jubileuszem 25-lecia działalności misyjnej Diecezji Rzeszowskiej. Zgromadzone dzieci z różnych grup misyjnych naszej diecezji oraz przedstawiciele grup misyjnych dorosłych wzięli udział w programie słowno-muzycznym o Papieskich Dziełach Misyjnych, spotkaniu z misjonarzami i Mszy Świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji…

W najbliższą niedzielę 22 października będziemy przeżywać Światowy Dzień Misyjny. Jest to dzień szczególnej modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła. W tym roku Niedzielę Misyjną przeżywamy pod hasłem „Idźcie i głoście”. W ten dzień pamiętamy o misjonarzach nie tylko w modlitwie, ale również poprzez pomoc materialną. Zgodnie z instrukcją…