Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) powstało w 1843 r. w Paryżu jako Stowarzyszenie Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa. Założył je biskup Karol de Forbin-Janson, za patrona wybierając Dzieciątko Jezus. W roku 1922 papież Pius XI nadał Dziełu tytuł papieski z zaleceniem, by rozwijano je w każdej katolickiej diecezji świata.

PDMD dąży do rozpalenia we wszystkich sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, zarówno duchowej, jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dewizą Dzieła są słowa: DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM. W ich myśl mali chrześcijanie spieszą z pomocą – na miarę swoich możliwości – potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają ich codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.

Dniem patronalnym Dzieła jest Misyjny Dzień Dzieci w Polsce obchodzony 6 stycznia. Najbardziej znane inicjatywy PDMD w naszym kraju to „Dzieci komunijne dzieciom misji” oraz „Kolędnicy Misyjni”.