Papieskie Dzieło Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) powstało w Caen, we Francji, w 1889 roku, z inicjatywy Joanny Bigard i jej matki Stefanii Cottin. Głównym celem Dzieła jest pomoc w kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych. PDPA pomaga także w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach, oraz troszczy się o powołania w krajach misyjnych.

Patronką PDPA jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a dniem patronalnym czwarta niedziela po Wielkanocy, czyli Niedziela Dobrego Pasterza, która jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania.