Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW) powstało w roku 1822 r. w Lyonie, we Francji. Jego założycielką była sługa Boża Paulina Jaricot.

Zadaniem PDRW jest kształtowanie odpowiedzialności za misje, duchowa i materialna pomoc misjom, informowanie o różnych potrzebach misji oraz kształtowanie animatorów i współpracowników misji.

Dniem patronalnym Dzieła jest Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, obchodzony każdego roku w przedostatnią niedzielę października. Jest to dzień solidarności z całym Kościołem powszechnym.