„Mówi się dziś dużo o miłosierdziu, a zapomina się o mówieniu o bożej sprawiedliwości. Trzeba do tego wrócić. To są dwie rzeczywistości, które trwają obok siebie. Pan Bóg jest miłosierny dla grzesznika, o ile ten go o to poprosi. Jeżeli nie, pozostaje dla niego sprawiedliwość boża. To trzeba także rozumieć i o tym nauczać”

Jeżeli człowiek  człowiek zrozumie i uzna swój grzech, to Pan Bóg wysypie przed nim wszystkie”skarby Kościoła” Pan Bóg pokazuje moc Ducha,oraz głębię Pisma Świętego.
Pan Bóg jest naprawdę wczoraj, dzisiaj i zawsze taki sam.  To, co znamy z kart Dziejów Apostolskich dzieje się dzisiaj. Każdy z Nas jest wezwany do tego, żeby w imię boże służyć z mocą Ducha Świętego Kościołowi, a także ludziom. (..)

Organizator „Polski pod Krzyżem” zwraca uwagę na to, że nie zaznają pokoju kraje i narody, które nie wyrzekną się grzechu, w których prawodawstwie nadal będą przepisy umożliwiające aborcję czy eutanazję. Przekonuj, o niezwykłej mocy modlitwy, od której wszelka działalność na rzecz życia powinna w jego ocenie się rozpoczynać.

Staram się do was mówić wszystko, co mam w sercu, niczego nie ukrywać. Chyba wielu z nas czuje, że spotykamy się w czasie niezwykłym, w czasie przełomu. Bardzo wielu ludzi na świecie odwraca się do Pana Boga plecami. Całe narody podejmują decyzję o apostazji. Ustanawia się prawa przeciwne prawom bożym. Tworzy się systemy, w których ludzie są zabijani w świetle prawa i zgodnie z prawem. To wszystko plus grzech indywidualny nas wszystkich, moralna degradacja, to coś, co musi człowieka wierzącego napawać lękiem, obawą o to, co się stanie z tymi wszystkimi, których kochamy, a którzy są daleko od Boga -ujął  Dokowicz.

Papież Jan Paweł II podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny, 7 czerwca 1991 r., odprawił mszę na lotnisku we Włocławku-Kruszynie, gdzie podczas  homilii m.in. wspomniał ks. Jerzego Popiełuszkę, który został okrutnie zamordowany 19 października 1984 r. we Włocławku. Kilkunastometrowy krzyż stanowił integralną część ołtarza. Papież poświęcił go jako przyszły pomnik upamiętniający męczeńską śmierć ks. Popiełuszki. Krzyż-pomnik stanął w pobliżu tamy, gdzie funkcjonariusze SB wrzucili  zmaltretowanego kapłana do Wisły.

Komentarze są wyłączone.