6 maja 2019 roku

Święto Apostołów Filipa I Jakuba

Św. Filip pochodził z Betsaidy  i pierwotnie był uczniem Jana Chrzciciela, następnie powołany przez Jezusa został jednym z dwunastu Jego uczniów.   Według informacji pochodzących z tradycji dowiadujemy się, że Św. Filip głosił Słowo Boże w krainie Partów, Grecji, Sycytii, Frygii, Lidii, Azocie, gdzie też zginął męczeńską śmiercią. W ikonografii przedstawiany jest z kamieniami w ręku, które symbolizują męczeństwo. W innych przypadkach możemy ujrzeć go z pastorałem, krzyżem lub zwojem.

Św. Jakub, zwany również Jakubem Młodszym, był bratem św.  Judy Tadeusza i najprawdopodobniej św. Szymona. Pochodził z Nazaretu, a w spisie apostołów z reguły występuje jako ostatni, co może oznaczać, że najpóźniej przystąpił do grona uczniów Chrystusa. Napisał List do wiernych kościoła żydowskiego, który stał się źródłem praktycznych pouczeń dla pierwszych chrześcijan. Na Jego wizerunku możemy dostrzec Go w płaszczu i tunice, z mieczem, a także księgą. Jego atrybutami są także kamienie, zwój, torba podróżna, oraz korona trzymana w rękach.

” Tysiące ludzi walczy na świecie o różne sprawy, nie wiedząc, że nawet możliwość klęski ma w sobie coś pokrzepiającego i zdobywczego, jeśli przybiera postać męczeństwa.”

Gustaw Herling-Grudziński z książki „Inny Świat”

 

Komentarze są wyłączone.