13 stycznia 2019 roku

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego ma na celu upamiętnienie wydarzenia, w którym 30 letni Jezus przychodzi nad brzeg rzeki, by z rąk Jana Chrzciciela przyjąć Chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi; wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu by dostąpić oczyszczenia. Wyjątkowość chrztu Jezusa Chrystusa polega na tym, że po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zacznie On chrzcić „Duchem Świętym i ogniem”, jak zapewnia Jan Chrzciciel, widząc w Jezusie „baranka Bożego, który gładzi grzechy świata”.

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».”

Łk 3, 15-16. 21-22

Komentarze są wyłączone.