2 luty 2019 roku

Święto Ofiarowania Pańskiego 

Nazwa dzisiejszego święta wywodzi się od dwóch greckich terminów, oznaczających święto spotkania i oczyszczenia. Przez ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli Egipskiej, Żydzi uważają pierworodnych za własność Boga. 40 dnia po porodzie ofiarowano ich w Świątyni w Jerozolimie, składając w ręce kapłana, a następnie można było ich wykupić za opłatą 5 syklów(tzn. wynagrodzeniu równemu  pracy wykonanej w ciągu 20 dni). Zgodnie z tradycją żydowską postąpili także Maryja i Józef, oddając Jezusa Bogu. Równocześnie z ofiarowaniem i wykupem syna wiązała się również ceremonia oczyszczenia matki, ta była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeżeli nie przyzwalało na to zbyt wielkie ubóstwo to parę synogarlic. Fakt, że Maryja wraz z Józefem  złożyli synogarlice, świadczy o ich zubożeniu. 

2 lutego kończy się okres Bożego Narodzenia z domów i kościołów znikają szopki i choinki, przestaje się śpiewać kolędy, kończy się okres wizyt duszpasterskich w domach. W tym dniu na Mszę Świętą przynosi się świece, które są symbolem człowieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem wiary, nadziei i miłości  z czym powinniśmy dążyć za Chrystusem.  Świeca ta nazywana jest Gromnicą, od której wzięła się potoczna nazwa Święta Matki Boskiej Gromnicznej. Nazwa świecy natomiast jest związana z przypisywaną jej mocą odwracania gromów.

„Chrystus przez swoje „wejście w świat” spotyka się ze wszystkimi ludźmi. Przez pośrednictwo Jezusa, Maryi i św. Józefa – w spotkaniu w świątyni jerozolimskiej – „dokonało się” już w zarodku „wszechspotkanie Boga z ludźmi i ludzi pomiędzy sobą”.”

Komentarze są wyłączone.