14 maja 2019 roku

Święto Świętego Macieja Apostoła

Święty Maciej był jednym z uczniów Jezusa, wybrany przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza.  Św. Piotr uważał, że skoro Stary Testament odwoływał się do 12 synów Jakuba, tak i Nowy Testament powinien opierać się na życiu 12 Apostołów. Po Wniebowstąpieniu uczniowie zebrali się w Jerozolimie w liczbie około 120, a Piotr przemówił do nich:

„Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. (…) Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania” (Dz 1, 16a. 21-22).

W dalszej części Dziejów Apostolskich jest zapisane:

„postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów (Dz 1, 23-26).”

W wyborze nie decydował ślepy los, wierzono, że sam Bóg dokonał wyboru- tę wiarę ukazują chociażby powyższe słowa. Euzebiusza z Cezarei twierdził, że Maciej był jednym z 72 uczniów, spośród których Jezus wybrał dwunastu. Pomimo tego, że w starożytności krążyło wiele legend na temat Macieja, nie możemy powiedzieć zbyt wiele o Jego działalności apostolskiej.  Przyczyny Jego śmierci nie są znane, najprawdopodobniej zginął śmiercią męczeńską ukamienowany jako wróg i zdrajca narodu żydowskiego, jednak Klemens Aleksandryjski uważał, że św. Maciej zmarł śmiercią naturalną. 

 

Komentarze są wyłączone.