31 maja 2020 roku

Święto Zesłania Ducha Świętego

Według Dziejów Apostolskich zesłanie Ducha Świętego miało miejsce w pierwsze święto Pięćdziesiątnicy po Zmartwychwstaniu Jezusa. Duch Święty zstąpił na zebranych uczniów w wieczerniku, sprawiając, że uczniowie zaczęli mówić w różnych językach, a ponadto otrzymali też inne dary duchowe. 

Moment zesłania Ducha Świętego uważny jest za początek Kościoła, jest świętem ruchomym, przypadającym 49 dnia po Niedzieli Zmartwychwstania. 

Komentarze są wyłączone.