Błogosławieństwa oraz wielu łask Bożych w nowym 2020 roku.
Spełnienia wszystkich marzeń i szczęśliwego nowego roku !!!⭐️😃😇

 

„Nie tak bystro płynie rzeka,
Jak nam prędko czas ucieka;
Dzień za dniem, a rok za rokiem
Przemija niezwrotnym tokiem.

Tak prędko rok przeszły minął,
Że właśnie w momencie zginął
I spłynął z tej doczesności
W bezdenne morze wieczności.

Szczęśliwy ten, kto wspomina
Że każdy dzień i godzina
Była Bogu poświęcona
I zbawiennie przepędzona.

Boże bądź i w Roku Nowym
Nam na ratunek gotowym;
Błogosław, Boże łaskawy,
Nasze prace i zabawy.

Do cnoty udzielaj chęci,
Utwierdzaj nam to w pamięci,
Że czas niezwrotnie ucieka,
A śmierć goni i sąd czeka.

Przyjmijże więc nasze dzięki
Za wszystko, cośmy z Twej ręki
Odebrali przez rok cały,
Racz przyjąć ofiarę chwały”.

Komentarze są wyłączone.