24 listopada 2019 roku

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla obchodzona jest na zakończenie roku liturgicznego, a wszystko to, aby podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i koniec wszystkiego co my ludzie mamy i czego się spodziewamy.

Przed swoją śmiercią Jezus, doprowadzony do Piłata zwraca się do niego słowami: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?” Jezus odpowiedział: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

J 18, 36-37

Chrystus jest Królem, pragnie królować w naszych sercach. Jednak….. nie powinniśmy wyobrażać sobie jego królowania w sposób ludzki. Chrystus wcale nie dominuje, nie chce się narzucać; nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Jego królestwem jest pokój, radość, sprawiedliwość, szczęście i miłość. Prawda jest taka, że Chrystus, nasz Król i Zbawca, nie oczekuje od nas pustych słów,modlitwy, którą odmawiamy jak jakąś regułkę nie zdając sobie sprawy z tego co właśnie do niego mówimy. On chce widzieć nasze czyny, ponieważ nie każdy, który  mówi:” „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21).

 

Komentarze są wyłączone.