24 czerwca 2019 roku

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela

24 czerwca – pół roku przed narodzeniem Naszego Zbawiciela, obchodzimy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, który poprzedził przyjście Jezusa Chrystusa i ukazał Go ludowi.

Imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „Bóg jest łaskawy”. Jan Chrzciciel był synem kapłana-Zachariasza i Elżbiety. Kiedy Zachariasz okadzał ołtarz święty ukazał mu się archanioł Gabriel, który zwiastował, że Elżbieta uważana za bezpłodną pocznie i porodzi syna, któremu dadzą imię Jan. Po tych wydarzeniach kapłan stracił mowę, aż do momentu, narodzin dziecka, gdy to na kamiennej tablicy napisał „Jan będzie mu na imię”.

Wszystkie 4 Ewangelie podkreślają istotne znaczenie Jana Chrzciciela, jako proroka zamykającego Stary Testament i rozpoczynającego Nowy Testament, wskazując w Jezusie Chrystusie z Nazaretu Pomazańca Pańskiego i Mesjasza.  Później sam Jezus powiedział o Janie: „On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on» (Mt 11, 10-11).”

Bóg powierzył Janowi, aby wskazał Jezusa jako Oczekiwanego. Swą misję wykonał nad Jordanem, gdy wśród tłumu grzeszników rozpoznał Świętego.

 

Komentarze są wyłączone.