25 marca 2019 roku

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dawniej zwana Uroczystością Zwiastowania N.M.P. przypomina o wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Boży Gabriel zwiastował Maryi, niewieście z Nazaretu, że to właśnie przez nią spełnią się obietnice proroków. Przekazał Jej, że  w cudowny i dziewiczy sposób pocznie ona Syna samego Boga, któremu nada imię Jezus.  Fakt ten, że uroczystość ta przypada w okresie Wielkiego Postu ma na celu uświadomić nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

„Jezus jest Światłem-które mamy zapalać 

Jezus jest Życiem- którym mamy żyć

Jezus jest Miłością- którą mamy kochać” 

Matka Teresa z Kalkuty

Komentarze są wyłączone.