10 kwietnia 2020 roku

Wielki Piątek 

„Pan Bóg pragnie Twojego serca, a w sercu są burze dramaty, bitwy, fronty się przesuwają.I Pan Bóg o tym wie”

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Mimo tego, że Pan Jezus rzekł dziś na krzyżu „Wykonało się”, w pewnym sensie odszedł,ale nas nie zostawił. I chociaż my dziś nie mogliśmy pójść do kościoła, uczestniczyć w liturgii, to pokażmy Jezusowi, Panu Bogu, Maryi, że pomimo tego, że nie ma nas w świątyni fizycznie, to duchowo już tak.

Bóg cię kocha i nawet jeśli Pismo Święte czasami wydaje Ci się zbiorem jakiś trudnych, zawiłych i niezrozumiałych historii to w rzeczywistości listo Ojca do swojego ukochanego dziecka- właśnie do Ciebie!

Moje dziecko,

Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139,1). Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139,2). Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139,3). Wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10,29-31), ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1,27).

 

We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17,28), bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17,28). Znalem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1,4-5). Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1,11-12). Nie byłeś pomyłką (Psalm 139,15).

 

Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139,16). Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17,26). Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139,14). Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139,13). I bylem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 71,6).

 

Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8,41-44). Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnia miłości (1 Jana 4,16). I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3,1). Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem (1 Jana 3,1). Daje Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7,11), bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5,48).

 

Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1,17). Zaopatruje cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33). Moim planem jest dać ci dobra przyszłość (Jeremiasz 29,11), ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31,3). Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza (Psalm 139,17-18). I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3,17).

 

Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32,40), gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19,5). Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32,41). I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniale (Jeremiasz 33,3), jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4,29).

 

Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37,4), bo to Ja daje Ci takie pragnienia (Filipian 2,13). Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3,20). To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2,16-17). Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1,3-4). Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34,18). Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40,11). Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Apokalipsa 21,3-4). I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Apokalipsa 21,3-4).

 

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17,23), bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17,26). On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1,3). Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8,31). By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5;18-19). Jezus umarł żebyśmy – Ty i ja – mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5,18-19). Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4,10). Oddałem wszystko, co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8,31-32).

 

Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2,23) i nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8,38-39). Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15,7).

 

Zawsze bylem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3,14-15).

Ale czy Ty… „chcesz być moim dzieckiem?” (Jan 1,12-13).

Czekam na Ciebie (Łukasz 15,11-32).

 

Komentarze są wyłączone.