2 stycznia 2019 roku

Wsp. Św.Bazylego i Św. Grzegorza z Nazjanzu

Św. Bazyli był biskupem, którego posługa charakteryzowała się troską o piękno liturgii, o ubogich oraz o wyjaśnianie i obronę prawd wiary.   Bazylemu, nadano przydomek Wielki, zmarł ok. 379 roku.

Św. Grzegorz był rówieśnikiem św. Bazylego. Był kapłanem i biskupem. Pod koniec życia poświęcał się pisaniu, głównie kazań i utworów poetyckich.  Zmarł ok. 390 roku.

Wydaje się, że obaj „dzisiejsi” święci to w zachodnim chrześcijaństwie postacie nieco zapomniane. Niesłusznie, zawdzięczamy im bardzo wiele i często nie zdajemy  sobie z tego sprawy. Dla wielu chrześcijan oczywistym jest fakt, że wyznając każdej niedzieli wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach, nie podejmujemy przy tym głębszej refleksji nad tą  tajemnicą. A to w dużej mierze właśnie dzięki tym dwóm Ojcom Kościoła zostało utrwalone w Kościele nauczanie i wiara w Trójjedynego Boga.

Komentarze są wyłączone.