26 stycznia 2019 roku

Wspomnienie Świętego Tymoteusza i Tytusa 

Tymoteusz wierny, oddany uczeń i współpracownik św. Pawła, który nazywał go „najdroższym synem”. Podczas jednego z postoi w podróży Tymoteusz nawrócił dwie Żydówki. Był wykształcony, znał Pismo Święte i często rozważał jego treść. Chrzest przyjął z rąk św. Pawła, który później zaczął zabierać go  na wyprawy jako pomoc apostolską. Uczeń dzielił z nim także więzienie, w którym Paweł przekazał mu najpiękniejsze świadectwo i dawał pouczenia jak rządzić Kościołem w Efezie. Po wyjściu na wolność objął w tym mieście biskupstwo. Został skazany na śmierć męczeńską, najprawdopodobniej z powodu publicznego sprzeciwienia się krwawym igrzyskom.   

Tytus znany wyłącznie z listów św. Pawła, przez którego także został ochrzczony. Był jednym z Jego najbliższych uczniów zaraz obok Tymoteusza i Łukasza Ewangelisty. Św. Paweł wierzył, że Tytus będzie szerzył wiarę wśród pogan, a nie żydów. Darzył go ogromnym zaufaniem co widać poprzez powierzanie mu delikatnych misji, np. w Koryncie. Około 63 roku został ustanowiony biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie. Zginął śmiercią męczeńską za panowania cesarza  Domicjana.

Św. Andrzej z Jerozolimy uważał Tytusa za fundatora, pasterza, bramę obronną, kolumnę  Kościoła na krecie i ojca tej wyspy. 

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” 

Komentarze są wyłączone.