6 luty 2019 roku

Wspomnienie Świętego Pawła Miki I Towarzyszy 

Święty Paweł urodził się w 1565 roku w zamożnej japońskiej rodzinie. Chrzest przyjął w wieku 5 lat w Japonii, co w XVI wieku zdarzało się tam bardzo rzadko. Kształcił się u Jezuitów, a wieku 22 lat wstąpił do tego zakonu. Pomagał misjonarzom jako katecheta. Po nowicjacie głosił słowa Chrystusa przemierzając niemal całą Japonię. Skazano go na tortury, a w więzieniu poznał jeszcze 23 innych aresztowanych.  Po torturach obwieziono ich po mieście z wypisanym wyrokiem śmierci. Paweł wykorzystał to do głoszenia słowa Bożego. Później Umieszczono ich w więzieniu koło miasta  Nagasaka. Dołączyło do nich jeszcze 2 innych chrześcijan, którzy usiłowali pomóc więźniom. Zginęli poprzez ukrzyżowanie, a Św. Paweł konając na krzyżu głosił jeszcze  wiarę w Chrystusa, ukazując radość z powodu tego, że ginie tak zaszczytną dla siebie śmiercią. 

 

Komentarze są wyłączone.