Tag

Łucja

Browsing

Łucja, łac. Lucia, wł. Lucia da Siracusa, cs. Muczenica Łukija Sirakuzskaja (ur. ok. 281 w Syrakuzach na Sycylii, zm. 13 grudnia 304 tamże) – dziewica i męczennica, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego. Jej imię wymienia się w kanonie Mszy Świętej (I Modlitwa Eucharystyczna). por. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucja_z_Syrakuz