16 października 2020 roku

42 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża

Dla człowieka wiary poza wszelaką dyskusją jest fakt, że to Opatrzność Boża kieruje światem. Zatem wybór 16 X 1978 r. kardynała z Krakowa, Karola Wojtyły, na papieża wpisuje się w odwieczne plany Boga, w realizację historii zbawienia człowieka. Decyzja szacownego grona kardynalskiego była wielkim zaskoczeniem. Wszak nie był Włochem, jak jego wielu poprzedników. Pochodził z Polski, z komunistycznego wówczas kraju, a w pierwszych  oficjalnych słowach swego papieskiego posługiwania zaapelował, by świat, który od kilku dekad  egzystował w ponurej rzeczywistości „zimnej wojny”, otwarł drzwi Chrystusowi.

42 lata temu w osobie nowo wybranego papieża świat ujrzał promyk nadziei. Z perspektywy upływającego czasu wiemy, że pokładanych nadziei Jan Paweł II nie zawiódł. Wkrótce runęły mury komunizmu, a człowiek, jego godność i wielkość znalazły się w centrum papieskiego przepowiadania. Odchodząc z tego świata  do „Domu Ojca”, po wspaniałej, pouczającej katechezie umierania, świat już wiedział, że  Karol Wojtyła należy do tych  nielicznych, wybitnych jednostek, którym udało się zmienić na stałe ludzkie serce, w konsekwencji wpłynąć znacząco na bieg historii.

Słowa te są formą podziękowania za ogrom dobra doświadczonego przez nas w osobie świętego Jana Pawła Wielkiego. A jest za co dziękować. Między innymi za Światowe Dni Młodzieży, które stały się jednym ze znaków rozpoznawczych jego pontyfikatu, za gromadzące miliony pielgrzymki papieskie do Polski, które przeorywały ogniem miłości ewangelicznej skostniałe serca wielu, dając wielu siłę i nadzieję, odkrywając na nowo oblicze zbawiającego Chrystusa. 

Ludziom, którym przyświeca dewiza niesienia pomocy potrzebującym, pragniemy, by to krótkie przesłanie uświadomiło odbiorcy wielkość osoby i jego dzieło dla Kościoła, świata i Polski, choćby prawdę, do której niejednokrotnie odwoływał się święty papież Polak, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Komentarze są wyłączone.