Chełmska Ikona Matki Bożej 

Chełmska Ikona Matki Bożej to wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, jego oryginał znajduje się w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku.

Legenda głosi, że w 988 roku żona księcia Włodzimierza, księżniczka Anna z Konstantynopola w posagu między innymi wniosła ikonę Matki Bożej, napisaną na drzewie cyprysowym. W 1001 roku ikonę umieszczono w specjalnie wzniesionej przez księcia na Wysokiej Górce Chełmińskiej cerkwi. Tatarzy, którzy w XIII wieku kilkakrotnie bez skutku oblegali gród, pod koniec wieku wtargnęli jednak do niego, zniszczyli miasto, świątynie i sprofanowali obraz.  Po wielu latach mieszkańcy Chełma odnowili obraz i wprowadzili go z wielką czcią do odbudowanej świątyni. Mimo to bardziej prawdopodobny wydaje się być przekaz kronikarski mówiący o tym, że ikonę przywiozła z Kijowa do Chełma w poł. XIII w. siostra księcia Daniela Romanowicza – Teodora.

Po wprowadzeniu w 1596 obrządku greckokatolickiego znalazł się on pod opieką unitów. 

Więcej informacji poniżej;

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chełmska_Ikona_Matki_Bożej

Komentarze są wyłączone.