1 listopada 2020 roku

Dzień Wszystkich Świętych

 

„Kościół 1 listopada wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.”

 

Dziś kolejny raz można byłoby zacząć od słów ” w tym roku te święta będą inne niż zawsze”, wielu z nas nie wyobrażało sobie 1 listopada bez nawidzenia grobów swoich bliskich, bez wspólnej modlitwy na cmentarzu i ucczenia pamięci tych, którzy odeszli, przecież robiliśmy to zawsze, rok w rok od najmłodszych lat, ale ten rok jest wyjątkowy. We wszystkim możemy doszukać się jakiegoś Bożego planu,  bo jeżeli Bóg dopuszcza by coś w Twoim życiu runęło, to tylko po to by na tych ruinach zbudować coś o wiele piękniejszego. Może nie wyobrażałeś sobie życia bez pewnych tradycji, ale Bóg pokazuje, że dasz radę przezwyciężyć wszystko, „kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” Mt 21,42

„Bogu zależy na każdym człowieku, chociaż wie, że grzech będzie przyczyną kolejnego upadku. Mimo wszystko Bóg szuka nas gdy się zagubimy, wychodzi nam naprzeciw, bo jesteśmy dla Niego ważni. Bez otwarcia się na Jego łaskę, Jezus nie może nic uczynić. Powodem jest miłość- bo nie chce mieć z nas niewolników, a wolnych przyjaciół.”

Jan Paweł II  w liście „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku” napisał:

 „Człowiek poddany jest czasowi: rodzi się i przemija w czasie. Dzień narodzin staje się pierwszą datą jego życia, a dzień śmierci ostatnią: alfa i omega, początek i koniec jego ziemskiego bytowania (…) Chociaż życie ludzkie jest poddane rygorom czasu, Chrystus otwiera przed nim horyzont nieśmiertelności”

1 listopada jest dniem refleksji nad życiem i śmiercią. W tych wszystki ciężkich momentach dążmy do świętości, pomimo kłód rzucanych pod nogi,nie zapomnijmy o tym jaki jest cel naszego życia i co możemy osiągnąć po jego zakończeniu. 

 

Komentarze są wyłączone.