17 marca 2019 roku w kościele katolickim obchodzimy „Dzień  Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą wyrażamy solidarność z 2004 polskimi misjonarzami, którzy głoszą Ewangelie, dają świadectwo  miłości Boga oraz bliźniego w 99 krajach misyjnych. Hasło tej II Niedzieli Wielkiego Postu: „Misjonarze mocą Ducha”, podkreśla, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji, światłu, mocy i łasce Bożego Ducha. Owocność misji „Ad Gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak misjonarzy,
którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i tych, którym
głoszą słowo Boże. Duch Święty działa także w naszych sercach, ożywiając świadomość
odpowiedzialności za misje i pobudzając nas do ofiarności i zaangażowania misyjnego.

Komentarze są wyłączone.