2 kwietnia 2019 roku 

XIV Rocznica Śmierci Jana Pawła II

„Odnów oblicze” pod takim hasłem w tym roku odbędą się uroczystości związane z rocznicą śmierci Jana Pawła II.

Wielki człowiek, Polak, który docierał do najbardziej zatwardziałych serc. Zawsze walczył o swoją Ojczyznę, o pokój,o prawa tych, którzy nie byli w stanie samodzielnie się o to zatroszczyć.  O Janie Pawle mówi się, że był papieżem ekumenicznej otwartości, a także dialogu z ludźmi. Odwiedzał miejsca, gdzie żaden inny papież nie dotarł. Potrafił rozmawiać z przedstawicielami różnych ras i religii, bez względu na wiek. Chciał zmienić świat na lepsze,nieść pomoc wszystkim potrzebującym, zagubionym. Chciał głosić słowo Boże nie tylko w krajach chrześcijańskich, cywilizowanych, ale także tam gdzie nie było ono rozpowszechniane na skalę masową. 

Ludzkość zawdzięcza Mu wiele, na własnym przykładzie pokazał jak przebaczyć bliźniemu. Kilka dni po zamachu powiedział„Modlę się za brata, który mnie zranił i któremu szczerze przebaczyłem”. Uczył nas także walki,miłości i rozmowy z Bogiem.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Komentarze są wyłączone.