19 stycznia 2019 roku

Uroczystość Świętego Józefa Sebastiana Pelczara- głównego patrona Diecezji Rzeszowskiej 

Józef Sebastian Pelczar urodził się w Korczynie 17 stycznia 1842 roku w średniozamożnej rodzinie, a jeszcze przed urodzeniem został ofiarowany przez swoją matkę Najświętszej Marii Pannie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w jednej z rzeszowskich szkół wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Po kilkuletniej pracy jako wikariusz, został skierowany na studia w Kolegium Polskim w Rzymie, gdzie oddał się głębokiemu życiu wewnętrznemu, zgłębiał dzieła ascetów, a także uzyskał doktoraty z prawa kanonicznego i teologi. W 1899 roku został biskupem pomocniczym, a 17.12.1900 r. biskupem ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako jedyny biskup w tamtych czasach odważył się zwołać synod diecezjalny w 1902 roku po 179 latach przerwy.

Był ogromnie pracowity, roztropny w podejmowaniu ważnych przedsięwzięć i bardzo systematyczny, miał doskonałą pamięć. Oszczędny dla siebie, hojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy.

Świat, czyli wszystko to, co sprzeciwia się Panu Bogu, narzuca ludziom swoje zasady, prawa, dobra i pociechy. Czy jednak to wszystko wzmacnia w nas cnotę, przybliża do prawdy i daje szczęście? Świat twierdzi, że tak, że daje ludziom szczęście. Ale ty śmiej się ze świata, bo jest szalony, żyje tylko złudzeniem. Gdy świat mówi o szczęściu – zawsze prowadzi człowieka prostą drogą do zguby.

Komentarze są wyłączone.