Kolejny już raz przeżywamy w Kościele Powszechnym Tydzień Modlitw w intencjach misji i misjonarzy. W tym roku jego hasłem są słowa: Pełni Ducha i Posłani”. Podkreślają one fakt, że każdy chrześcijanin, na mocy sakramentu chrztu, poprzez otrzymanie Darów Ducha Świętego jest posłany z konkretną misją do środowiska w którym żyje. Papież Franciszek, w orędziu skierowanym na Niedzielę Misyjną 2018, kieruje te słowa szczególnie do młodzieży. Podkreśla, że każdy człowiek ma coś do zaoferowania światu i podzielenia się z drugim. To dzielenie się „otrzymanymi darami” dokonuje się w ciągu całego naszego życia. Dlatego też całe to życie to misja, misja przekazywania i pomnażania tego co Bóg złożył w nasze ręce.

Komentarze są wyłączone.