24 czerwca 2020 roku

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 

 

„Pół roku przed narodzeniem Chrystusa czcimy narodzenie św. Jana Chrzciciela, który zapowiadał przyjście Chrystusa i wskazał Go ludowi. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety” (por. Łk 1, 5-80). Był ascetą, żyjącym w odosobnieniu, modlił się, umartwiał i kontemplował. W wieku 30 lat zaczął nauczać publicznie nad Jordanem., tam też udzielił chrztu Jezusowi.  

„Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wielkiego, polecił aresztować Jana. W dniu swoich urodzin Herod wydał ucztę, w czasie której zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, czegokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana. Herod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie Salome „(por. Mt 14, 1-12).

Św. Jan Chrzciciel stał się dla nas katechezą. Przypomina o powinności prostowania dróg do naszego serca, a także do serc innych ludzi dla Zbawiciela. Dokonać tego możemy poprzez dobry uczynek, miłość, cierpliwość, wyrozumiałość. Dzisiaj wszystkim brakuje nadziei, dlatego podążając za św. Janem Chrzcicielem nieśmy tę nadzieję ludzkim sercom. 

Komentarze są wyłączone.