8 maja
Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa I Męczennika

Św. Stanisław ze Szczepanowa urodził się ok. 1030 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 30 lat, a około 1070 roku l został biskupem Krakowa. Był człowiekiem gorliwy i bezkompromisowy.  Nieco później pomięczy bp. Stanisławem, a królem Bolesławem Śmiałym wybuchł konflikt, którego powód nie jest znany, być może chodziło o krytykę biskupa niemoralnego życia władcy, a ponadto obronę poddanych przed brutalnymi rządami.

Biskup Stanisław zginął z rąk króla podczas sprawowania  Mszy św. w 1079 roku w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie.  10 lat po śmierci biskupa jego ciało zostało przeniesione na Wawel, a papież Innocenty IV  dokonał kanonizacji w bazylice św. Franciszka w Asyżu, wtedy to rozpoczął się kult św. Stanisława, który  odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu rozbitego na dzielnice państwa polskiego.

Według historyków, książęta piastowscy aż do XII wieku sprawowali rządy w sposób okrutny, nie liczyli się ze zdaniem innych ludzi, a dopiero bunt bp. Stanisława i wspierających go możnowładców zmienił to. Od tego czasu zaczął się kształtować niezależnego od władzy świeckiej autorytet Kościoła na ziemiach polskich. Ta właśnie tradycja naznaczyła całą późniejszą historię Polski i Rzeczypospolitej. Św Stanisław jest jednym  głównych patronów Polski, a jego atrybutami są miecz i palma męczeńska.  

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.