14 kwietnia 2019 roku

VI Niedziela Wielkiego Postu, tak zwana Niedziela Palmowa

Dzisiejszym dniem rozpoczynamy ostatni tydzień Wielkiego Postu, zwany Wielkim lub świętym Tygodniem.  Dzisiejsze Ewangelie odczytywane podczas liturgii przedstawiają dwie skrajnie różne sytuacje. Pierwsza to Tryumf Niedzieli Palmowej, czyli uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed Jego męką i śmiercią, co ukazuje nam wolę zbawienia całego Świata. Tłumy zgromadzone w tym mieście widzą w Chrystusie króla. Druga przedstawia wydarzenia rozgrywające się kilka dni później, gdzie entuzjazm oraz radość Niedzieli Palmowej zmieniają się w ogromną tragedię dla tych ludzi, którzy w Wielki Piątek zgromadzeni na placu przed  namiestnikiem-Piłatem krzyczeli „Ukrzyżuj Go”!Dla Jezusa nie był to dramat – On szedłby wypełnić wolę Ojca- zbawić świat, spełniając wszystkie proroctwa Starego Testamentu. 

Historia ta pokazuje nam jak zmienny potrafi być tłum, a w nim każdy człowiek. Ile razy sam; własnym postępowaniem odtwarzałem zachowanie tych, którzy byli przy Jezusie w Niedzielę Palmową, a ile razy stawałem się jak ci, którzy w Wielki Piątek tak boleśnie Go skazali…

Dziś potrzeba Nam uznać Chrystusa za Króla życia, naszego życia. A to oznacza, że musimy być gotowi razem z Nim na poniżenie, wzgardę, a nawet odrzucenie. Uznać Jezusa za Króla to widzieć cel i sens własnego życia w krzyżu, a także cierpieniu. 

„Każdy, kto należy do Chrystusa, jest przeznaczony, by przejść przez wszystkie etapy Jego życia aż do włączenia się w Jego dojrzałość, a możliwe, że i pójście wraz z Nim drogą krzyża, która prowadzi do Getsemani i Golgoty.”

św. Edyta Stein

Read more: http://www.pch24.pl/krzyz-jest-szkola-milosci–mysli-swietych-o-krzyzu-chrystusowym,42059,i.html#ixzz5l3XADxvM

Komentarze są wyłączone.