Wielki Post 2020 

Dwa dni temu w Środę Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniowy post.  W Piśmie Świętym liczba 40 stanowi, tak jakby wyraz pewnej dłuższej całości czasu przeznaczonego przez człowieka na jakieś konkretne zadanie, a także zbawcze działanie Boga.

40 dni to czas jaki spędził Jezus na pustyni, modląc się i poszcząc przed rozpoczęciem swojej misji, przez którą miało się dokonać zbawienie. Ale 40 jest również niejako symbolem trzech innych historii biblijnych: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których to Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraelitów po pustyni zmierzywszy do ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał Tablice Prawa od samego Jahwe. 

W Kościele katolickim jest to czas wyciszenia, dobrowolnych wyrzeczeń, liturgii pokutnej, podczas której nie usłyszymy już radosnego Alleluja, ani Chwała na wysokości Bogu. W tym okresie wielu ludzi decyduje się na spełnienie swoich postanowień, udanie się na pielgrzymki o charakterze pokutnym, jałmużnę, pomoc bliźnim i wsparcie, np. po przez organizowanie dzieł charytatywnych i misyjnych.

 

Komentarze są wyłączone.