17 stycznia 2019 roku

Wspomnienie Św. Antoniego

Święty Antoni zwany także Wielkim pochodził z zamożnej rodziny. W wieku 20 lat stracił rodziców, po ich śmierci sprzedał ojcowiznę, a pieniądze rozdał ubogim.  

Egipski pustelnik, uznany został przez historyków za rewolucjonistę  duchowości chrześcijańskiej. Podczas, gdy  przestała istnieć potrzeba oddawania życia za wiarę, a katolicyzm stał się religią państwową wypracował on nowy model męczeństwa, który polegał na dożywotniej kontemplacji w całkowitym wyrzeczeniu się siebie. 

„Kto kuje żelazo, zastanawia się najpierw, co chce z niego zrobić: czy sierp, czy miecz, czy siekierę. Także i my powinniśmy się zastanowić, jaką cnotę chcemy wypracować, żeby nie trudzić się na próżno”.

Komentarze są wyłączone.