4 października 2019 roku

Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu

Św. Franciszek z Asyżu, czyli Jan Bernardone. Na świat przychodzi w Asyżu w 1182 roku, w miejscowości położonej w środkowych Włoszech. W zamożnej rodzinie kupieckiej. Na początku wiedzie życie zgodne z uciechami młodości, ale również wojownicze – bierze udział w wojnie między Asyżem a Perugią, a nieco później także w wojnie papiestwa z Fryderykiem II. Zostaje uwięziony i odbywa karę, wciąż pełen rycerskich ambicji. Jednak wkrótce przychodzi  mu zmienić podejście za sprawą jednego zasadniczego snu, w którym Bóg napomina go do życia konsekrowanego. Zakłada ubranie żebraka. Zaczyna też nawracać swoich kompanów rycerskiego życia i wielu innych ludzi. Nareszcie z nich wszystkich powstaje grupa zwana braćmi mniejszymi, a  Kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu zostaje kolebką tegoż zakonu. Jakiś czas później powstaje Zakon Ubogich Pań – klarysek, który nazwę wziął od św. Klary, która stała się wiernym przyjacielem Franciszka. We Włoszech udaje się mu doprowadzić do  zainscenizowania  grobu Pańskiego, dając w ten sposób początki corocznym jasełkom. Nie jest to koniec, a początek świętości Franciszka, ponieważ na dwa lata przed jego śmiercią otrzymuje łaskę stygmatów zostając pierwszym stygmatykiem  Kościoła. Umiera 3 października 1226 r. w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu.

 

 

Komentarze są wyłączone.