2 maja 2019 roku

Wspomnienie Świętego  Atanazego

Św. Atanazy z pochodzenia był grekiem, urodził się w 295 roku w Aleksandrii. W czasie prześladowań chrześcijan  przez cesarza Dioklecjana, był świadkiem ich ogromnego heroizmu, w chwili gdy otwarcie ginęli wyznając swoją wiarę w Syna Bożego;Jezusa Chrystusa. Od młodzieńczych lat był człowiekiem głębokiej modlitwy, dlatego też udał się na pustynię, gdzie spotkał św. Antonima Pustelnika. w 319 roku został wyświęcony na diakona i pełnił funkcję sekretarza biskupa Aleksandra. Był znakomitym teologiem i z tego powodu został zaproszony na sobór Nicejski, gdzie dał się poznać jako gorliwy obrońca Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego przekonywującej, teologicznej argumentacji podczas soboru zostały odrzucone błędy Ariusza. W 328 r. Atanazy został wybrany na biskupa Aleksandrii.

Cesarz Konstantyn po Soborze Nicejskim skazał a wygnanie kapłana Ariusza, natomiast po kilku latach zmienił zdanie i zaczął mu otwarcie sprzyjać. Ariusz uzyskał poparcie około 6o biskupów, co spowodowało zagrożenie jedności Kościoła. Anatazy wcześniej chwalony przez cesarza, z powodu fałszywych oskarżeń kierowanych przez zwolenników Ariusza do władcy stał się niewygodny, dlatego też został wygnany do Trewiru w Galii. Po śmierci cesarza w 337 roku powrócił do Aleksandrii, a w 338 roku za panowania Konstansa I musiał powtórnie opuścić stolicę biskupią i udał się do Rzymu. W roku 340 powtórnie udał się do Aleksandrii, cesarz Konstancjusz II przeszedł na stronę arian, wtedy Atanazy ratował się ucieczką, tym razem na pustynię egipską, gdzie ukrywał się przez 6 lat. Napisał tam dwie apologie, jedną w obronie Kościoła przeciwko arianom, a drugą w obronie własnej. Po czwartym powrocie do Aleksandrii, za panowania cesarza Jana, gorliwego katolika; objął powtórnie  stolicę biskupią. Po śmierci Jana, jego następca chciał skazać Atanazego na piątą banicję, jednak z powodu masowego sprzeciwu ludności musiał odstąpić od tego zamiaru.

Pozostawiając po sobie wiele traktatów teologicznych i pouczeń odnośnie duchownego życia, wiele dzieł, np; „Żywot św. Antoniego” zmarł w 373 roku.

Komentarze są wyłączone.