31 stycznia 2019 roku

Wspomnienie Świętego Jana Bosko 

Święty Jan Bosko pochodził z wiejskiej, ubogiej rodziny. Stracił ojca w wieku 2 lat, a matka musiała się samotnie zająć trzema synami. Kiedy miał 9 lat Pan Bóg w sennym tajemniczym widzeniu objawił mu jego przyszłą misję. W pewien sposób zaczął ją rozumieć i pełnić. Wiedząc jaką popularnością cieszą się przyjezdni cyrkowce i kuglarze, postanowił ich naśladować. Zbierał  mieszkańców swojego osiedla w niedzielne popołudnie. Zabawiał ich, przeplatając wszystko modlitwami, pobożnym  śpiewem i mową, którą wygłaszał naśladując kazanie wygłaszane przez księdza na porannej Mszy Świętej w kościele parafialnym.

Pierwszą Komunię Świętą przyjął mając 11 lat, a w wieku 14 lat rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Z powodu śmierci swojego nauczyciela, po roku musiał przerwać naukę. Aby kontynuować edukację Jan musiał pracować, aby opłacić nauczycieli i podręczniki.Po ukończeniu szkoły średniej został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Założył zgromadzenie Salezjanów i Salezjanek. Był ogromnym wsparciem dla młodzieży, którą starał się wychowywać poprzez swoją obecność, nie stosował przymusu,a odwoływał się do potencjału dobra i rozumu. Szanując wolę wychowanka stawał się mu bliski i towarzyszył mu na drodze wzrastania. W chwili śmierci Jana-założyciela stowarzyszenie salezjanów miało 58 domów i liczyło 1049 członków.  Do dziś nazywany jest „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”

„Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym.”

Św. Jan Bosko

 

Komentarze są wyłączone.