8 lipca 2019 roku

Wspomnienie Świętego Jana z Dukli

W 1414 roku w Dukli nieopodal Krosna, w rodzinie Dźwigów rodzi się Jan. W rodzinnym mieście rozpoczyna naukę, a następnie wyjeżdża do Krakowa, by tam nadal się edukować. Niedługo później wyrusza do Trzciany na pustelnię na Wzgórzu Zaśpit. Opuszcza ją i wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych- franciszkanów. W latach 1438-1440 pełni funkcję gwardiana klasztoru w Krośnie, gdzie rozbudowuje świątynię, od 1444 roku  pełni tę funkcję także we Lwowie.  Pełni też urząd kustosza kustodii – przełożonego franciszkańskiego okręgu lwowskiego.

Pod koniec życia poważnie choruje, traci wzrok. Umiera i zostaje pochowany we Lwowie w tamtejszym kościele bernardyńskim. Obecnie główne relikwie znajdują się w Jego rodzinnej Dukli.

Komentarze są wyłączone.