22 stycznia 2019 roku

Wspomnienie Świętego Wincentego z Saragossy

Św. Wincenty urodzony w znakomitej rodzinie rzymskiej. Archidiakon w Saragossie, któremu powierzono opiekę nad ubogimi, a także zarządzanie dobrami. 

W czasie rządów cesarza Dioklecjana został aresztowany i wtrącony do więzienia za bycie chrześcijaninem. Poddawano Go licznym torturom aby wyrzekł się wiary, a ponadto wydał dobra kościelne. Ostatecznie zginął poprzez ukrzyżowanie 22 stycznia 304 roku w Walencji.

Święty Wincenty jest patronem Portugalii i Lizbony oraz wielu hiszpańskich miast, a także leśników, drwali i rolników oraz wytwórców i sprzedawców wina.

Komentarze są wyłączone.