5 lipca 2020 roku

XIV Niedziela zwykła

W dzisiejszej Ewangelii możemy usłyszeć o słowach Jezusa, które skierował do swojego Ojca.

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.”(Mt 11, 25-26)

Jezus wielbi Ojca za to, że chociaż tajemnice nieba zakrył przed ludźmi roztropnymi i mądrymi to jednak ukazał je ludziom prostym.

Bóg Ojciec pragnie być blisko, swą miłość objawia w codzienności, bo w niej ma upodobanie.  

Jezus z czułością i ufnością mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” (w. 28). Przyjdźcie do mnie utrudzeni, grzeszni, zagubieni i zrozpaczeni…. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”(Jana 14:6)

 

Komentarze są wyłączone.